Slovenski gasilci potrebujemo vašo pomoč

V letu 2020 smo opravili več kot 24.788 intervencij, v katerih je sodelovalo 149.477 gasilcev.

V letu 2020 zaradi epidemije ni bilo prireditev in nobenih druženj, posledično smo ob tudi do 70 % lastno zbranih sredstev.

Vsako leto ostaja približno polovica sredstev iz 0,5 % dohodnine državljanov (več kot 5 milijonov evrov) nerazporejenih, kar pomeni, da se sredstva vrnejo v državni proračun. To so sredstva, do katerih bi lahko bila gasilska društva upravičena, v kolikor bi jih posamezniki društvom namenili. Slovenski gasilci uporabljamo spletno platformo E-Donacije, kjer nam lahko donirate dohodnino v 3 minutah, kar prek mobilnega telefona.

Donira lahko vsaka fizična oseba, ki je zavezanec za dohodnino, s tem da obišče spletno stran in izpolni spletni obrazec (brez digitalnega potrdila). Društva trenutno še imajo osnovne finančne pogoje za delovanje, ampak nujna nova oprema in potrebna menjava stare opreme se ne odvija po planih, saj za to ni sredstev. V kolikor se finančna situacija ne izboljša, se lahko pripeti, da nekatera društva ne bodo mogla normalno delovati.

Sedaj ste vi na vrti, da pomagate nam!

Obiščite spletno stran https://edonacije.si/zagasilce-si/