“V službi ljudstva, dan in noč” – Skupščina Gasilske zveze Domžale

Delegati prostovoljnih, industrijskih gasilskih društev in poklicne gasilske enote CZR Domžale, so se v petek, 24. septembra 2021, zbrali na Skupščini Gasilske zveze Domžale, ki je potekala v dvorani Kulturnega doma na Viru pri Domžalah. Na skupščini so delegati in gostje prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze za leto 2020 in načrtovanim planom dela za leto 2021. Podelili pa so tudi medalje in pokale najboljšim ekipam gasilskih društev, ki so nedavno tekmovali na orientaciji gasilske mladine ter priznanja III. stopnje Regija Ljubljana III.

Skupščine GZ Domžale sta se udeležila po dva delegata iz vsakega prostovoljnega in industrijskega gasilskega društva, ki delujejo v okviru domžalske gasilske zveze iz občin Domžale in Trzina. Kot gostje so se skupščine udeležili mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, Peter Ložar, župan Občine Trzin, Slavko Jalovec, predsednik Regije Ljubljana III., delegacija Vatrogasne zajednice grada Koprivnice pod vodstvom Iveka Golubovića, Andrej Jarc, direktor CZR Domžale ter člani Upravnega, Nadzornega odbora in komisij GZ Domžale.

DSC00216

V uvodu je prisotne delegate in goste pozdravil Matjaž Korošec, predsednik GZ Domžale, ki je vsem zbranim zaželel, da bi se dobro počutili in konstruktivno sodelovali na Skupščini. V nadaljevanju je na glasovanje podal predlog delovnega predsedstva v sestavi: Franc Pirnat (predsednik), Anton Pavlič in Ani Grčar (člana), Stanko Grčar (zapisnikar), Anton Bergant (predsednik Verifikacijske komisije), Andrej Pavlič in Boštjan Narobe (člana Verifikacijske komisije) ter Alenka Paternoster Pirc in Janez Breceljnik (overovatelja zapisnika).

Po opravljenih formalnostih so sledila poročila funkcionarjev GZ Domžale za leto 2020. Svoja poročila so predstavili Matjaž Korošec (predsednik GZ Domžale), Matjaž Merkužič (poveljnik GZ Domžale) in Anton Bergant (predsednik Nadzornega odbora GZ Domžale).

Iz poročil je bilo razvidno, da so bile v letu 2020 aktivnosti zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa precej zmanjšane, izvesti pa niso mogli večino tradicionalnih aktivnosti in dogodkov. Kljub temu se je širše vodstvo GZ Domžale trudilo in poskušalo realizirati vsaj tiste aktivnosti, ki jih je bilo v danih razmerah možno realizirati. Opremljanje gasilskih društev je potekalo po sprejetem programu nabave vozil in opreme GZ Domžale za leto 2020 in 2021 iz sredstev občinskega proračuna in iz naslova požarnih premij. S pomočjo Občine Domžale so v lanskem letu realizirati nakup dveh gasilskih vozil, ki sta ju dobili PGD Stob-Depala vas in PGD Žeje-Sveta Trojica. V letošnjem letu pa je novo gasilsko vozilo za prevoz osebja in opreme dobilo PGD Domžale-mesto.

DSC00242

Gasilci so na področju intervencij v lanskem letu posredovali na 84. požarih in eksplozijah. Od tega je bilo 28 požarov v objektih, 3 eksplozije, 18 požarov na prometnih sredstvih ter 35 požarov v naravi oz. na prostem. Posredovali so na 111 prometnih nesrečah, od tega je bilo 108 nesreč v cestnem prometu in 3 nesreče v železniškem prometu. 306 intervencij je bilo tehnične in druge narave (odpiranje vrat, prenos obolelih/reanimacija in drugo), 27 je bilo nesreč z nevarnimi snovmi in posredovanj zaradi onesnaževanja (sproščanje nevarnih plinov, onesnaženje vode, razlitja/razsutja nevarnih tekočin). Gasilci so imeli lani konec meseca avgusta večjo intervencijo zaradi močnega neurja s točo, ki je poškodovala več kot 600 objektov in večje število vozil. Odpravljanje posledic nesreče je trajalo več dni, poleg gasilcev GZ Domžale so na intervenciji sodelovale tudi enote sistema civilne zaščite Občine Domžale, na pomoč pa so priskočili tudi gasilci iz Regije Ljubljana III ter gasilci iz Tolmina in Medvod.

DSC02987

Zbrane delegate in vodstvo GZ so pozdravili tudi gostje in jim namenili nekaj besed. Pred zaključkom Skupščine je potekala podelitev pokalov in medalj najboljšim ekipam, ki so sodelovale na gasilski orientaciji, ki je 11. septembra 2021, potekala na Homcu. Pokale in medalje so podelili Matjaž Korošec, predsednik GZ Domžale, Matjaž Merkužič, poveljnik GZ Domžale in Boštjan Narobe, predsednik Komisije za mladino GZ Domžale.

  • Pionirke: 1. PGD Rova, 2. PGD Ihan, 3. PGD Rova
  • Pionirji: 1. PGD Žeje-Sveta Trojica, 2. PGD Homec, 3. PGD Rova
  • Mladinke: 1. PGD Rova, 2. PGD Rova, 3. PGD Vir
  • Mladinci: 1. PGD Jarše-Rodica, 2. PGD Homec, 3. PGD Trzin
  • Pripravnice: 1. PGD Jarše-Rodica, 2. PGD Trzin
  • Pripravniki: 1. PGD Žeje-Sveta Trojica

DSC00405

Sledila je še podelitev priznanj Regije Ljubljana III., ki sta jih podelila Slavko Jalovec, predsednik Regije Ljubljana III. in Matjaž Korošec, predsednik GZ Domžale. Priznanja III. Stopnje so prejeli Ludvik Jenko, Franc Pirnat in Boštjan Narobe.

Video si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar