V Trzinu odprli Dom zaščite in reševanja

»Vsem uporabnikom, predvsem pa članicam in članom PGD Trzin želim, da jim objekt služi dolga leta, da bodo končno v primernih prostorih lahko izvajali svoje dejavnosti, predvsem pa, da bo plodno delo z mladino, ki so naše zagotovilo, da se bo ta plemenita prostovoljna služba še naprej razvijala. Velikokrat smo že doživeli ob takih in drugačnih nesrečah, vremenskih neprilikah in požarih, da so gasilci prvi, ki priskočijo na pomoč in zadnji, ki odidejo. Kot vedno pa je seveda glavna želja, da se objekt v čim večji meri uporablja za usposabljanje in čim manj za prave intervencije. Če sem še koga pri tem res velikem projektu nenamenoma pozabil, veliko vas je bilo v teh letih prisotnih pri načrtovanju in izvedbi, tudi vam velika hvala, da imamo objekt, ki bo služil svojemu namenu in bomo Trzinci nanj lahko še dolga leta ponosni,« je ob odprtju novega Doma zaščite in reševanja v Trzinu dejal župan Občine Trzin Peter Ložar, ko je podal obširno poročilo od začetka do konca gradnje ter naštel vse »vpletene« v ta enkraten projekt.

Novi Dom zaščite in reševanja Trzin namreč stoji na vstopu v stari Trzin ob glavni cesti, ki pelje skozi kraj. Dom pa je najlepše videti ob obvoznici Domžale – Črnuče. Novi dom stoji že nekaj časa, takoj čez cesto pa mu veliko sreče v delovanju želi stari dom, ki je svojo dolžnost opravljal preko sto let. V novem domu pa je prepotreben večji prostor primarno dobilo Prostovoljno  gasilsko društvo Trzin. Ker je objekt večnamenski, v njem domujejo tudi druga trzinska društva. Uradno odprtje dva milijona evrov in pol vredne investicije so v nedeljo, 8. maja 2022, pozdravili številni Trzinci. Odprtja so se poleg domačinov, gasilk in gasilcev in narodnih noš udeležili župan Občine Trzin Peter Ložar, župnik Župnije Trzin dr. Boštjan Guček, Borut Kump, predsednik PGD Trzin, Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin, predsednik Gasilske zveze Domžale Matjaž Korošec, podpredsednik Gasilske zveze Domžale, Anton Pavlič,  Rado Gladek, predsednik gradbenega odbora in novi poslanec Državnega Zbora, arhitekt Davorin Počivavšek iz družbe Arhitektov Počivavšek Petranovič in direktor izvajalcev Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic. V pestrem kulturnem programu, ki ga je povezoval trzinska legenda Osmir Ružič, so sodelovali Mengeška godba, ki jo vodi dirigent Dimitrij Lederer, Mešani pevski zbor Ivan Hribar Trzin in Ženski pevski zbor Trzinke, ki ju vodi Primož Leskovec ter Kulturno društvo Domžalski rogisti.

DSC00363

Kip svetega Florjana, ki je danes romal v povorki gasilk in gasilcev in narodnih noš ob spremljavi Mengeške godbe od starega gasilskega doma do cerkve svetega Florjana v Trzinu, ves čas svete maše ponosno stal pred oltarjem, zatem pa nadaljeval pot do novega Doma zaščite in reševanja, kjer krasi obzidje nad glavnim vhodom, je blagoslovil trzinski župnik dr. Boštjan Guček. Skupaj s kipom svetega Florjana je blagoslovil ter pokropil tudi novi Dom zaščite in reševanja v Trzinu.

Novi dom je bila dolgoletna želja in potreba tako gasilskega društva kot občinske uprave. »Pot do njega je bila dolga in polna preprek,« je na odprtju poudaril trzinski župan Peter Ložar in orisal dogodke ter postopke, ki so vplivali na gradnjo doma, kot so odkup zemljišč, arhitekturno urbanistični natečaj, priprava podrobnega prostorskega načrta, gradbeno dovoljenje, izbor izvajalca … »Dolga leta, vse od nastanka Občine Trzin, je bila želja in pa predvsem potreba, da zgradimo nov gasilni dom, objekt, ki bo lahko združeval pod svojo streho CZ, gasilce in kot se je sedaj na koncu izteklo tudi nekaj drugih društev in dejavnosti. Pot do njega je bila dolga in polna preprek. Že v času mojega predhodnika Antona Peršaka, je Občinski svet v prostorskih načrtih določil lokacijo, za katero je bilo potrebno najprej odkupiti zemljišča. Na tem mestu bi se najprej zahvalil Srečku Tavčarju in Damjanu Jemcu, da smo našli skupni jezik in sta z razumevanjem tovrstnih potreb Trzina občini prodala zemljišči, na katerem stoji Doma zaščite in reševanja. Tudi sam si pred leti nisem predstavljal, da je umestitev v prostor in gradnja takega objekta tako zahtevna. Da je potrebno toliko različnih usklajevanj, sodelovanj številnih ljudi in institucij, kar vse terja svoj čas,« je izpostavil župan Peter Ložar in dodal, da je novi objekt vizualno zanimiv, kar mu priznava tudi stroka, hkrati pa je zanimiv tudi zaradi dejstva, da v njem sobivajo člani različnih trzinskih društev. »Čeprav je lahko sobivanje včasih izziv, nas ta živahnost, ki se že od pozne jeseni odvija v domu, veseli, saj je v stavbi ravno življenje tisto, kar ji da smisel,« je dejal župan Peter Ložar. Dom zaščite in reševanja Trzin je bil namreč primarno načrtovan kot gasilski dom, a sedaj so v njem poleg trzinskih gasilcev svoj prostor dobili še Civilna zaščita Občine Trzin, Planinsko društvo Onger, Center aktivnosti Trzin in Društvo upokojencev Žerjavčki. Dvorano in prostore občasno koristijo tudi drugi uporabniki.

DSC00426

Objekt je zgradila Gorenjska gradbena družba. Z njenim direktorjem Stanislavom Remicem in vodjo del Tonetom Koprivnikarjem so premagali marsikatero oviro, ki jo je prinesla gradnja tako zahtevnega objekta. Zahvala tudi Mitju Dolinšku, ki je bil koordinator za varnost na gradbišču. Konec leta 2016 je bila izbrana rešitev Arhitektov Počivašek Petranovič in z manjšimi korekcijami je idejni projekt realiziran. Na tem mestu še torej zahvala zbornici, biroju RB inženiring d.o.o., ki je pripravil natečajno nalogo ter Marku Kajfežu, Emilu Pevcu, Mihu Pavšku in sodelavki Viki Kreča, ki so sodelovali pri njeni pripravi.

DSC00343

Zgodovino trzinskega gasilskega društva, njegovi začetki segajo v leto 1906, je na odprtju novega doma na kratko povzel predsednik PGD Trzin Borut Kump, medtem ko je Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin, poudaril, da bodo trzinski gasilci z novim domom svoje poslanstvo še bolje opravljali, opisal pa tudi nove pridobitve Doma zaščite in reševanja: »V novih garažah je okoli gasilskih vozil sedaj kar nekaj prostora, tudi električna dvižna panelna vrata so pripomogla k bolj enostavnemu in hitrejšemu izvozu gasilskih vozil. Operativni del novega Doma smo zasnovali tako, da vključena pomoč poteka po sklopu prihod v dom, oblačenje in hitri izvoz. Ob povratku v garažo uporabljeno opremo operemo in posušimo v sušilnih komorah in stolpu. Urejeno imamo tudi sobo za pranje in polnjenje izolirnih dihalnih aparatov z novim visokotlačnim kompresorjem, ki doseže 420 barov in vključuje 100-litrsko banko zraka. Osrednja operativna soba nam omogoča vodenje večjih intervencij preko radijskih postaj in druge računalniške tehnike. V kletnih prostorih smo si uredili društveno sobo, kjer izvajamo seminarje, občne zbore in članske sestanke. V zadnji garaži smo uredili orodišče, kjer lahko popravljamo gasilsko opremo in navijamo spojke na gasilske cevi. Streha nad garažo je pohodna in namenjena učenju mladih gasilcev. Na zadnjem delu doma imamo vadbeno površino za vaje tehničnega reševanje ter podzemni poligon za prikaz reševanja iz globin in tesnjenje cevi.«

DSC00471

Skupna vrednost gradbenih del, vključno z gradnjo cestnega priključka, je znašala slaba 2 milijona evrov z DDV. Vrednost notranje opreme je znašala slabih 150 tisoč evrov z DDV, od tega je bilo slabih 50 tisoč evrov namenjenih za opremo prvega nadstropja (za dejavnosti centra aktivnosti), ki je bila v 80 % sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupen strošek investicije, ki je vključeval nakup zemljišč, izvedbo natečaja, pripravo podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in s tem povezane stroške ter gradnjo in izvedbo opreme, pa je slabih 2,5 milijona evra z DDV.

DSC00501

Ob koncu je sledil še prerez traku in uradno odprtje Doma zaščite in reševanja Trzin, ki so ga prerezali Peter Ložar, župan Občine Trzin, Borut Kump, predsednik PGD Trzin, Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin, arhitekt Davorin Počivavšek iz družbe Arhitektov Počivavšek Petranovič in direktor izvajalcev Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic.

Video z odprtja si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar