Poslovil se je Rajko Novak (1963 – 2022)

Rajko Novak predsednik GZ Domžale 2008-2013-02

Minuli torek bomo le s težavo pozabili. Novica, da je Rajko za vedno zaspal, je močno zarezala v nas. Obstali smo in do tega trenutka še ne dojeli, da se moramo za vedno posloviti.

Postavljeni smo bili pred dejstvo, da se bomo morali posloviti, ne samo od čudovitega človeka, odličnega očeta, sposobnega vodje v profesionalnem okolju, temveč tudi od pomembnega domžalskega gasilca, ki je bil eden od temeljev domžalske gasilske zveze.

Rajko je bil velik človek, pripravljen za svoje ljudi, za okolje v katerem je živel in deloval narediti vse, kar je bilo v njegovi moči. Človek poln pozitivne energije, zagona in idej. Bil je humanist, človekoljub, zavezan strpnosti in sodelovanju. Bal se ni nikogar, a po drugi strani je spoštoval vse.

V delovanje Gasilke zveze Domžale se je aktivno vključil leta 2003, od leta 2008 do 2013 opravljal funkcijo predsednika, a zvezi ostal zvest vse do danes. Njegove izjeme osebnostne lastnosti in vodstvene sposobnosti so se kaj hitro pokazale pri prepoznavnosti Gasilske zveze Domžale v lokalnem in širšem okolju.

Svoje pogajalske spretnosti je kaj kmalu pokazal pri nabavi vozila gasilske zveze, kjer je dokazal, kako se za manj, da dobiti več. Pod njegovim vodstvom se je začel nagel razvoj prostovoljnih gasilskih enot na tehničnem področju. Društva so se pričela enotno opremljati z osebno in skupno zaščitno opremo, narejen je bil velik korak pri financiranju nabave gasilskih vozil v celotni gasilski zvezi.

Da želi gasilska zveza postati enakopraven partner pri reševanju izzivov na področju zaščite in reševanja na vseh nivojih, je s svojo pokončno držo in jasnimi stališči pokazal tudi vsem vpletenim pri postavljanju koncepta odziva in opremljanju gasilskih enot na področju reševanja ob izrednih dogodkih v avtocestnih predorih.

Bil je izjemen vodja z jasnim ciljem zagotoviti enakomeren razvoj gasilske službe, kar je dokazoval pri spretnem vodenju zveze in društev, ki različnih velikosti, pogledov in ambicij delujejo v različnih lokalnih okoljih.

Skupni interes gasilske zveze je brezkompromisno zagovarjal tako na nivoju gasilske regije Ljubljana III, občin in nenazadnje tudi države.

Pri vseh obveznostih v njegovem delovnem okolju, skrbi za družino, pa si je bil pripravljen odščipniti še tisto prosto nedeljo in s svojo prisotnostjo in pozdravno besedo, besedo pohvale in vzpodbude počastil nič koliko prireditev posameznih prostovoljnih gasilskih organizacij.

Rajko Novak je imel tudi izreden čut za sočloveka. Zavedal se je, da tudi gasilci včasih potrebujemo pomoč. Skupaj z ženo Mirijam sta bila tako idejni vodji danes tradicionalnega Dobrodelnega gasilskega koncerta. Njuni ideji je z veseljem prisluhnil tudi župan Toni Dragar, ki je predlagano organizacijo koncerta z veseljem podprl. Tako koncert že od samega začetka poteka v soorganizaciji Gasilske zveze Domžale in Občine Domžale. S pomočjo zbranih sredstev smo pri odpravljanju posledic nesreč in drugih stisk lahko pomagali ne malokateri gasilski družini. Rajku pa je bilo vse do danes zaupano vodenje komisije za razpolaganje s sredstvi zbranimi na posebnem računu.

Sodelovanje s pobrateno Vatrogasno zajednico grada Koprivnice se je v času njegovega vodenja utrdilo. Pobrateni kolegi med drugim pomagajo pri izvedbi dobrodelnega koncerta, ob pomoči žene Mirjam pa se je sodelovanje med Domžalami in Koprivnico razširilo tudi na področje umetnosti.

Rajko je bil vizionar, dokaz sposobnosti notranjega doživljanja nečesa, kar do takrat v »gasilski« stvarnosti še ni nastopilo. To sta vsekakor kviz gasilske mladine in gasilski koncert, ki sta prerasla »domžalsko« okolje.

Še danes, kamorkoli je prišel, so gasilci in drugi ljudje stali in ga poslušali ter upoštevali njegovo mnenje. Bil je prodoren človek, načelen in povezovalen. Človek, ki je vedno delal za ljudi. Vedno spoštovan, ker je imel hrbtenico – ni se uklonil pritiskom, hkrati pa je bil vedno spoštljiv. Veseli smo, da smo imeli to čast, da smo lahko delali z njim in se od njega tudi učili.

Rajko, hvala ti za vse kar si storil za utrditev ugleda in razvoj Gasilske zveze Domžale!

Hvala ti za obisk, stisk roke, besede vzpodbude in pohvale, ki si nam jih na dan izvedbe letošnjega koncerta, že vidno utrujen, a še vedno poln volje in želje namenil.

Spoštovani gasilci, Rajko nam je pokazal kako se da, kako je treba. Dokažimo da zmoremo skupaj na spoštljiv in dostojen način nadaljevati njegove ideje in idejo gasilstva na sploh.

Draga Mirijam in sinova, sploh v zadnjem obdobju ste dokazali, kaj pomeni biti zgledna družina, kaj pomeni stati ob strani v najtežjih trenutkih.

Videli smo in verjamemo, da vam je bil Rajko zato neizmerno hvaležen.

Spoštovani domači v imenu vseh gasilcev Gasilske zveze Domžale vam izrekamo iskreno sožalje!

Gasilska zveza Domžale

Pogreb pokojnega Rajka Novaka bo v sredo, 2. novembra 2022, ob 13. uri na pokopališču na Rovah.