Skupščina Gasilske zveze Domžale 2019

grb_login

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Gasilske zveze Domžale ter sklepa Upravnega odbora Gasilske zveze Domžale, sprejetega na 5. redni seji sklicujem

SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE DOMŽALE,
ki bo v petek 15. marca 2019 ob 18.00 uri v gasilskem domu Žeje-Sveta Trojica

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev in sprejem poslovnika o delu skupščine
 2. Izvolitev organov skupščine
 3. Poročilo organov upravnega odbora GZ
  • predsednika GZ Domžale
  • poveljnika GZ Domžale
  • predsednika komisije za mladino pri GZ Domžale
  • predsednika komisije za žene pri GZ Domžale
  • predsednika komisije za veterane pri GZ Domžale
  • predsednika nadzornega odbora
  • verifikacijske komisije
 4. Obravnava in sprejem realizacije finančnega načrta GZ za leto 2018
 5. Razprava in sklepanje o poročilih
 6. Predstavitev in sprejem programa GZ Domžale za leto 2019
 7. Predlog in sprejem finančnega načrta GZ Domžale za leto 2019
 8. Podelitev priznanj
 9. Pozdravi gostov

Gradivo bo vsako društvo prejelo po elektronski pošti.

Na pomoč!

 

Gasilska zveza Domžale
                                             Marjeta KRISTAN l.r.

Vabljeni:

 • Župan  občine Domžale
 • Župan občine Trzin
 • Podžupanja občine Domžale Renata Kosec
 • Člani Upravnega odbora,  Poveljstva, NO
 • Po dva delegata PGD oz PIGD
 • GZ Slovenije, Regija Ljubljana III., GZ v Regiji Ljubljana III., GZ Lendava, VS Koprivnica
 • Gubanc Peter, CZ Domžale Žagar Marko, CZR Domžale Andrej Jarc, Irena Zemljič