Komisija za mladino

Deluje po posebnem programu dela, ki je bil sprejet na Skupščini Komisije za delo z mladimi pri GZ Domžale in Skupščini GZ Domžale.

Program dela

  • Organizacija in izvedba tekmovanj DMG, tekmovanja za značke, tekmovanja mladine in pionirjev GZ Domžale ter sodelovanje na regijskem tekmovanju mladine in pionirjev GZ  Domžale ter sodelovanje na državnem tekmovanju;
  • Organizacija seminarjev in posvetovanj Mladinskih komisij PGD;
  • Organizacija in izvedba letnega tabora mladine GZ Domžale;
  • Druge aktivnosti skozi vse leto po sprejetem programu;
  • Organizacija in izvedba zimskih aktivnosti mladine GZ Domžale;
  • Sodelovanje na vseh pionirsko-mladinskih aktivnostih Regije Ljubljana III.

Komisija za mladino GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Boštjan NAROBE
Namestnica predsednika:   Lucija ŠARC
Članica:   Tajda KLOPČIČ
Članica:   Lara POLJANŠEK
Članica:   Marija Marta MUŠIČ
Član:   Alojz LIMONI
Članica:  Patricija KODERMAN