Komisija za strokovno vzgojo in izobraževanje

Program dela

  • Organizacija in izvedba tečajev v okviru pristojnosti GZ Domžale;
  • Kadrovanje za tečaje v Izobraževalnem centru Ig;
  • Izobraževanje članic in članov na nivoju Regije Ljubljana III.

Komisija za strokovno vzgojo in izobraževanje GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Matjaž HRIBAR
Namestnik predsednika:   Matjaž KOROŠEC
Član:   Marko KAJFEŽ
Član:   Matjaž HRIBAR
Član:   Robert KOŠČAK