Komisija za tekmovanja

Program dela

V sodelovanju s poveljstvom gasilske zveze organizira in izvede:

  • Mladinsko, pionirsko in veteransko tekmovanje GZ Domžale;
  • Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj PGD v okviru GZ Domžale.

Komisija za tekmovanja GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Igor ŠARC
Namestnik predsednika:   Jurij SLAPAR
Član:   Franc GRČAR
Član:   Damjan BERDIK
Član:   Tadej ŠINKOVEC