Komisija za delo v industriji

Program dela

  • Obravnava problematiko PIGD ter njihovo delovanje v podjetjih;
  • Organizira in izvaja sestanke s funkcionarji PIGD;
  • Organizira in izvaja strokovne posvete o njihovih predpisih iz področja VPP;
  • Organizira in izvaja sektorsko vajo PIGD v mesecu oktobru;
  • Sodeluje z vodstvi podjetij po vprašanju požarne varnosti.

Komisija za delo v industriji GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Rudolf VOLČINI
Namestnik predsednika:   Borut KAPLJA
Član:   Urban PAVLIČ