Poveljstvo

Program dela

  • Izvajanje operativnih nalog na področju odgovornosti GZ Domžale;
  • Organizacija in izvajanje izobraževanja gasilskega kadra v pristojnosti GZ Domžale, napotitev pripadnikov gasilskih enot na izobraževanje ICZR RS – Ig;
  • Organizacija in izvedba zaščitno – reševalne vaje;
  • Sodelovanje in obravnava vaj na področju požarno – obrambnih sektorjev;
  • Operativno sodelovanje s poklicno enoto CZR Domžale;
  • Preverjanje operativne pripravljenosti gasilskih enot vključenih v GZ Domžale;
  • Planiranje in koordinacija opremljanja enot z gasilsko – reševalno opremo in vozili;

Poveljstvo Gasilske zveze Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Poveljnik:   Matjaž MERKUŽIČ
Častni poveljnik GZ:   Janez BRECELJNIK
Predsednik GZ:   Matjaž KOROŠEC
Tajnik GZ:   Stanko GRČAR
Namestnik poveljnika GZ:   Igor ŠARC
Podpoveljnik GZ:   Matjaž HRIBAR
Podpoveljnik GZ:   Marko KAJFEŽ
Podpoveljnik GZ:   Igor ŠARC
Podpoveljnik GZ:   Martin JUTERŠEK ml.
Pomočnik poveljnika GZ TEH:   Anton BERGANT
Pomočnik poveljnika GZ IDA:   Jani GRAT
Pomočnik poveljnika GZ PP   Tina URANKAR
Poveljnik sektorja Dob-Vir:   Aleš ROŽIČ
Poveljnik sektorja Domžale:   Iztok VOZELJ
Poveljnik sektorja Radomlje:   Tadej ŠINKOVEC
Poveljnik PGD Dob:   Jure ROGLEJ
Poveljnik PGD Studenec:   Jernej SLAPAR
Poveljnik PGD Vir:   Boštjan MERELA
Poveljnik PGD Žeje – Sveta Trojica:   Marjan SMOLNIKAR
Poveljnik PGD Domžale-mesto:   Matija KOROŠEC
Poveljnik PGD Jarše – Rodica:   Luka KRAŠOVEC
Poveljnik PGD Študa:   Aleksander KOVAČIČ
Poveljnik PGD Stob Depala vas:   Luka PAVOVEC
Poveljnik PGD Pšata – Dragomelj:   Jure NEMEC
Poveljnik PGD Homec:   Luka REPANŠEK
Poveljnik PGD Rova:   Miha URŠIČ
Poveljnik PGD Ihan:   Branko SOJER
Poveljnik PGD Radomlje:   Borut KAPLJA
Poveljnik PIGD Tosama:   Rok GROŠELJ
Poveljnik PIGD Helios:   Rudi VOLČINI