Nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora

Spremlja in nadzoruje delo organov in funkcionarjev Zveze ter skrbi za to, da delujejo po Statutu, po sprejetem programu dela in drugimi pravili Zveze.

Nadzoruje finančno poslovanje Zveze po zakonu in statutu. Predsednik nadzornega odbora je vabljen na seje upravnega odbora Gasilske zveze Domžale.


Nadzorni odbor Gasilske zveze Domžale za  obdobje 2023 – 2028

Predsednik:   Marko BERGANT
Član:   Miha LENČEK
Članica:   Nataša NEMEC
Član:   Andrej PAVLIČ
Član: