Toni Dragar prejel priznanje Gasilske zveze Slovenije

Na Skupščini Gasilske zveze Domžale, ki je potekala 24. marca 2023, v prostorih PGD Študa, je bivši župan občine Domžale Toni Dragar, z rok poveljnika Gasilske zveze Slovenije, prejel priznanje Gasilske zveze Slovenije, ki se podeljuje osebam, ki so s svojim delom pripomogle k razvoju ter krepitvi vloge gasilske organizacije.

Toni Dragar se je rodil 7. maja 1961 v Ljubljani, svoje otroštvo je preživel v Ihanu, kjer živi še danes. Že zelo zgodaj se je začel aktivno ukvarjati s problemi v lokalni skupnosti in kmalu postal predsednik občinske konference ZSMS.

V politiki je dejaven že skoraj štiri desetletja. V mandatnem obdobju 1998 – 2002 je bil najprej član občinskega sveta v naslednjem mandatnem obdobju, do leta 2006, je deloval kot podžupan Občine Domžale. Leta 2006 se je prvič odločil za kandidaturo za župana Občine Domžale in pridobil večinsko zaupanje občanov in občank. Sledile so še tri uspešne kandidature, druga leta 2010, tretja leta 2014 in zadnja leta 2018. V letu 2022 pa se je odločil zapustiti vrh občine.

Toni Dragar si je ves čas svojega delovanja zavzemal, da vsem generacijam v občini Domžale omogoča kakovostno in bogato življenje.

V vseh svojih mandatih je velik poudarek namenil sistemu zaščite in reševanja v občini Domžale. Z gotovostjo lahko trdimo, da je kot glavni odgovorni za varnost občanov pred naravnimi in drugimi nesrečami vzpostavil učinkovit sistem zaščite, reševanja in pomoči, ki danes prek štaba CZ Občine Domžale povezuje številne organizacije in društva.

TD-659x405

Ob zavedanju, da mora biti sistem ob nesreči odziven in učinkovit, je vzpodbujal neprestano pripravljenost, ustrezno opremljenost in usposobljenost vseh enot sistema zaščite in reševanja.

V času njegovega delovanja beležimo nagel razvoj javne gasilske službe občine Domžale. Kot župan je zagotavljal nadstandard pri opremljanju prostovoljnih gasilskih enot predvsem s sodobnimi gasilskimi vozili in tehniko. Naj omenimo, da so v času njegovega delovanja na Občini Domžale, prostovoljna gasilska društva GZ Domžale z izdatno finančno pomočjo nabavila 12 gasilskih vozil s cisterno, 2 gasilski vozili z vodo, 13 gasilskih vozil za prevoz moštva in 1 poveljniško vozilo. Vse prostovoljne gasilske enote so se opremile s standardizirano osebno zaščitno opremo gasilca, zagotovljena so sredstva za zdravniške preglede operativnega kadra ter refundacija sredstev za gasilce v primeru odsotnosti z dela zaradi izobraževanja in opravljanja nalog na intervencijah.

Ob zagotavljanju pogojev za delovanje prostovoljnih gasilskih enot je v njegovih mandatih zagotovljeno sofinanciranje izgradnje gasilskega doma Dob, financiranje gradnje gasilskega doma Studenec in Študa.

V času njegovega županovanja je bila z njegovo izdatno pomočjo ustanovljena poklicna gasilska enota Center za zaščito in reševanje Domžale, katere osnovni namen je zagotavljanje visoke ravni požarne varnosti v industrijskem in lokalnem okolju na območju občine Domžale in širše. Enota danes zaposluje 47 operativnih gasilcev, ki prihajajo predvsem iz vrst prostovoljnih gasilskih enot GZ Domžale.

Poklicna gasilska enota je predvsem v zadnjem 5 letnem obdobju izredno tehnično napredovala, naj omenimo samo nabavo najsodobnejših vozil za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tehničnih intervencijah, gasilskega vozila s cisterno in prav ob zaključku mandata še podpis pogodbe za dobavo vozila za gašenje in reševanje z višin.

Oblika združevanja poklicne in prostovoljnih gasilskih enot v javno gasilsko službo in opravljanje nalog varstva pred požarom in operativnih nalog gasilstva v javnem in zasebnem sektorju, ki jo je Toni Dragar kot župan soustvaril v Domžalah, je bila za zgled tudi v nekaterih drugih lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji kot denimo v Krškem, Novem Mestu, Velenju in še kje.

Pogoj za hitro in učinkovito reševanje večjih naravnih, industrijskih in drugih nesreč je učinkovito delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v lokalni skupnosti. Prav zato je Toni Dragar kot župan omogočal in zagotavljal strokoven ter učinkovit sistem zaščite in reševanja v občini Domžale, v katerega so danes poleg javne gasilske službe, kot že omenjeno, vključena številna društva in organizacije od rdečega križa, kinologov, tabornikov, alpinistov, radioamaterjev, do raznih strokovnjakov na posameznih področjih.

TDP

Vzpodbujal je medsebojno sodelovanje med enotami, njihovo sposobnost organiziranja in izvajanja nalog ob nesrečah, pa praviloma na dve leti preverjal na zaščitno reševalnih vajah.

Predvsem odziv sistema ZiR na večje izredne dogodke kot npr. ob požaru na stolpnici Matije Tomca 2 (2013), odziv na kovid krizo (2019-2021), odpravljanje posledic neurja v Domžalah (2020) in nenazadnje odziv na pomoč pri gašenju velikega požara v naravnem okolju Kras (2022) kažejo, da je uspel vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja.

Predlog za podelitev priznanja smo zaključili s citatom z enega od medijev iz časa pred volitvami v lokalnih skupnostih:

Županski kandidat Toni Dragar velja za ljudskega človeka, ki bi rad marsikomu ustregel, tudi videti ga je mogoče marsikje, pravzaprav povsod, kjer se v mestu in okolici kaj dogaja. Zato ne čudi prepričanje, da ga bodo zagotovo volili »gasilci, športniki in upokojenci«. Vsekakor velja, da je v zadnjih letih zaznamoval življenje v mestu, slišalo se ga je do Ljubljane …

Gasilci v Domžalah menimo, da je župan Toni Dragar v času svojega delovanja, predvsem pa v obdobju 2002 – 2022, na občini Domžale s svojim izrednim delom odločilno pripomogel k napredku ter ugledu gasilstva, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zato smo predlagali, da se mu na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah podeli priznanje Gasilske zveze Slovenije.

Gasilska zveza Domžale