Tehnična komisija

Program dela

V sodelovanju s poveljstvom GZ Domžale:

  • Predlaga nabavo opreme;
  • Predlaga UO GZ Domžale v reševanje prošnje PGD za redno vzdrževanje vozil in MB;
  • Opravljala druge naloge iz njene pristojnosti po sklepu UO GZ Domžale.

Tehnična komisija GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Anton BERGANT
Namestnik predsednika:   Jani GRAT
Član:   Jernej SLAPAR
Članica:   Martina JUTERŠEK
Član:   Aleš GRM