Komisija za organizacijo in finance

Program dela

  • Spremljanje uresničevanja finančnega načrta Gasilske zveze;
  • Spremljanje organizacijskih in drugih predpisov s področja gasilstva in požarnega varstva;
  • Sodelovanje pri izdelavi novih aktov po navodilih GZS in drugih organov RS;
  • Udeležba na seminarju za letno poročilo.

Komisija za organizacijo in finance GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Tone PAVLIČ
Član:   Rajko NOVAK
Član:   Sašo ŽALJEC