Komisija za odlikovanja in priznanja

Program dela

Komisija se sestane najmanj dvakrat, po potrebi tudi večkrat. Na sejah obravnava in rešuje predloge za:

  • Priznanja Gasilske zveze;
  • Odlikovanja Gasilske zveze Slovenije;
  • Priznanja za dolgoletno delo v gasilstvu;
  • Priznanja veteranov;
  • Priprava predloga za priznanja ali odlikovanja GZ Domžale

Komisija za odlikovanja in priznanja GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Jože RUČIGAJ
Namestnik predsednika:   Štefan ROŽIČ
Člani:   Nande STARIN
Članica:   Marija ŠARC
Član:   Vido KOKALJ