Komisija za članice

Program dela

  • Redni sestanki s komisijami za članice PGD in regijsko komisijo;
  • Sodelovala bo z ostalimi komisijami predsedstva na področjih, ki so pomembna za članice oziroma Upravnem odboru GZ Domžale;
  • Organizirala bo srečanja članic GZ Domžale ter opravljala druge naloge po Statutu in navodilih Komisije za članice pri GZ Slovenije;
  • Organizacija delavnice članic Regije Ljubljana III.

Komisija za članice GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednica:   Ana Grčar
Članica:   Marta TRČEK
Članica:   Tadeja POLJANŠEK
Članica:   Sonja SAJOVIC
Članica:   Mojca PERVINŠEK
Članica:   Andreja SMOLNIKAR