Komisija za zgodovino gasilstva

Program dela

  • Strokovno in praktično usposabljanje veteranov;
  • Občinsko tekmovanje veteranov GZ Domžale;
  • Udeležba na državnih tekmovanjih;
  • Udeležba na pokalnih tekmovanjih, ki jih organizirajo društva in zveze;
  • Udeležba na srečanjih veteranov regije Ljubljana III ;
  • Izpeljava srečanj veteranov GZ Domžale;
  • Aktivnosti v mesecu požarne varnosti;
  • Sodelovanje z organi in komisijami zveze, sodelovanje z organi Regije Ljubljana III, sodelovanje s pobratenimi društvi in zvezami, sodelovanje s sorodnimi humanitarnimi organizacijami;
  • Obiski ob novem letu.

Komisija za zgodovino gasilstva GZ Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik:   Franc OVSEC
Član:   Janez HROVAT
Član:   Janez MEJAK